SIVI YAKITLA ÇALIŞAN (BRÜLÖRLÜ) ISITMA TESİSLERİNİN ARIZA GİDERME, ÇALIŞMA VE BAKIM TALİMATI

 

I. Brülörü Çalıştırmadan Önce Dikkat Edilecek Hususlar

 

1) Ana yakıt tankının uygun yakıt ile dolu olmasını temin ediniz.

2) Tanktan brülöre geliş ve dönüş boruları üzerindeki vanaların açık olmasına dikkat ediniz.

3) Ana tank ve servis tankı üzerindeki elektrikli ısıtıcıların şalterlerini brülörü çalıştırmadan takriben yarım saat önce açınız.

4) Kazan baca klapesinin (varsa) açık durumda olmasını sağlayınız.

5) Kazan termostatını dış sıcaklığa göre ayarlayınız.

6) Fotosel camı temiz değilse yumuşak kuru bir bezle temizleyiniz.

7) Yakıt tankı ısıtıcı serpantini ile ısıtılıyorsa serpantin vanalarını açınız.

8) Servis tankının altında bulunan su alma vanası açılarak tanktaki suyu alınız.

9) Kumanda tablosundaki elektrik şalteri açılır ve brülör düğmesine basılır.

10) Brülör otomatik ateşlemeye geçinceye kadar bekleyiniz.

11) Brülör yol alınca, parlak turuncu renkte bir alev elde edilinceye kadar brülör başında durun ve hava klapesini ayarlayınız.

 

 

II. Arıza Giderme

 

A- Otomatik kumanda cihazı (beyin) arıza lambası yanıyor ise;

Bir iki dakika bekleyip arıza lambası düğmesine basınız. Çalışma olmaz ve tekrar lamba yanarsa aşağıdaki işlemleri yapınız.

1- Yakıtın iyi ısınıp ısınmadığını kontrol ediniz, yakıt sıcaklığı düşükse brülör ön ısıtıcısının ayar termostatını yükseltin.

2- Ateşleme elektrotlarında kıvılcımlama olmuyorsa elektrot ayarlarını kontrol ediniz. Elektrot uçların memeden uzaklığı takriben 2-4 mm arasında olmalıdır. Buna rağmen kıvılcımlama olmuyorsa trafo çıkış ve elektrot giriş uçlarını kontrol ediniz.

3- Memeden yakıt püskürmüyorsa yakıt pompası meme ve diğer ilgili elemanları kontrol edip yakıt gelmesini temin ediniz.

4- Fotosel ve devresini kontrol ediniz.

5- Bunlara rağmen netice alamazsanız arıza servisine başvurunuz.

 

B- Brülör kumanda panosu arıza lambası yanıyor ise;

Termiğe basınız. Arıza lambası sönmüyorsa üç dakika kadar bekledikten sonra termiğe tekrar basınız. Bu işlemi 2-3 defa tekrar ediniz. Buna rağmen arıza lambası sönmez ise arıza servisinize başvurunuz.

 

 

III- Bakım

 

1- Kazan dairesi zeminini temiz tutunuz.

2- Filtreleri haftada bir defa temiz mazotla temizleyiniz.

3- Brülör memesini 3-4 günde bir defa söküp mazot veya benzinle temizleyiniz. Meme püskürtme deliğini ve çekirdek kanalların, temizlemek için çelik tel, çivi, eğe ucu gibi cisimler kullanmayınız.

4- Yanma hücresinde meydana gelmesi muhtemel yıkıntıları zaman zaman kontrol edip giderilmesini temin ediniz.

Akaryakıt brülörü ve parçaları

1-Brülör gövdesi
2-Elektrik motoru
3-Vantilatör ve hava ayar klapesi
4-Yakıt pompası
5-Yakıt ısıtıcısı
6-Ateşleme trafosu
7-Fotosel
8-Namlu
9-Elektrikli çakmak (buji)
10- Yakıt püskürtme memesi
11-Türbülatör
12-Yanma kafası
13-Selonoid Valf
14-Termostatlar

 

IV.- Brülörün Bazı Arızaları Ve Giderilmesi

 

Brülör arızaları, gerekli bakım zamanında yapılarak azaltılabilinir. Fakat çeşitli nedenlerle yine de zaman zaman arızalar olabilir. Bu arızaların nedenleri ve giderilme çarelerini özetlersek;

 

1) Brülöre yol verilmiştir, fakat motor dönmemektedir

a) Brülör arızaya geçmiş olabilir. Arıza düğmesine (reset düğmesine) basınız.

b) Kazan üzerindeki veya odalardaki termostatlar bozuk veya ayarı bozuk olabilir. Kontrol edilerek bozuk olanlar değiştirilmeli, ayarı bozuk olanlar ayarlanmalı.

c) Kumanda tablosuna gelen fazlardan birisinin sigortası atmış olabilir, sigortalar kontrol edilmeli.

d) Arıza giderilmediyse uzman bir teknisyen çağırılmalıdır.

 

2) Brülör İlk hareketİ alıyor, fakat hemen arızaya geçiyor

a) Brülöre gelen yakıt soğuk olabilir, 2-3 dakika aralıklarla 2-3 kez arıza düğmesine basılmalı, geçmezse ısıtıcı ayar termostatı kontrol edilmeli.

b) Yakıt gelmeyebilir, yakıt vanaları kapalı olabilir, yakıt bitmiş olabilir, kontrol edilmeli.

c) Meme veya filtre kirlenmiş olabilir, temizlenmeli.

d) Elektrod uçları kirlenmiş veya ayarı bozuk olduğundan ateşleme olmayabilir, elektrodlar temizlenmeli ve yeniden ayarlanmalı.

e) Türbülatör zift tutmuş olabilir, temizlenmeli,

t) Fotosel kirleniş olabilir, temizlenmelidir.

 

3) Kazan suyu istenilen sıcaklığa gelmeden, brülör sık sık durmakta ve yine kendiliğinden çalışmaktadır ;

Son ısıtıcı üzerindeki kapama termostadının ayarı yüksektir veya ayar termostatı düşük ayarlanmıştır. Yakıtın özeliğine göre ayarları kontrol edilmeli ve kazan termostatı ile son ısıtıcı üzerindeki kapama termostatı arasında en az 20 °C bir fark bırakılmalıdır.

 

4) Brülöre yol verilmiştir, yakıt gelmektedir, fakat ateşleme olmuyor;

a) Elektrod uçlarının ayarı bozuk olabilir, ayarlanmalı,

b) Elektrodlar türbülatöre çok yaklaştırıldığından kısa devre yapmış olabilir, kontrol edilmeli,

c) Elekirod uçları kirlidir, temizlenmeli,

d) Şehir elektriğinin voltajı düşük olabilir, düzelmesi beklenmeli,

e) Ateşleme trafosunda veya brülör elektrik donanımında arıza olabilir, yetkili bir teknisyen çağrılmadır.

 

5) Brülör pompası gürültülü çalışıyor;

a) Yakıt pompaya soğuk gelmektedir, ön ısıtıcı termostat ayarı kontrol edilmeli,

b) Pompa emiş hattı hava almış olabilir, pompa üzerindeki hava boşaltma musluğundan hava boşaltılmalı,

c) Pompa basıncı yüksek olabilir ve pompa zorlanmaktadır, kontrol edilmelidir.

 

6) Brülör çok yakıt tüketiyor;

a) Yanma odasına gönderilen hava gerekenden az veya f az ladır, hava ayar klapesinden yanma ayarlanmalı,

b) Duman boruları ve gaz yollan kirlidir, temizlenmeli,

c) Meme yanlış seçilmiştir, brülör markasına ve kapasitesine uygun meme takılmalı,

d) Baca çekişi fazladır, baca damperi ayarlanmalı,

e) Yanma hücresi hatalı örülmüştür. Brülör kapasitesine ve alev biçimine uygun ölçüde yeniden örülmelidir.

 

7) Brülör gürültülü çalışıyor;

a) Hava ayarı fazladır, tam yanmaya ayarlanmalı,

b) Kazan ve baca kirlidir, temizlenmeli,

c) Türbülatör gevşemiştir, sıkıştırılmalı,

d) Meme küçüktür veya püskürtme açısı uygun değildir, değiştirilmeli.

e) Pompa basıncı fazladır, ayarlanmalı.

 

 

V- Brülörlü ısıtma tesisinin çalıştırma ve bakım talimatı

 

A- Tesisin çalıştırılması

1) Önce tesisin çalışmaya hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir, hazır olması için;

a) Kazanda, yakıt tankında, su ve yakıt borularında, vanalarda akıntı, sızıntı olmamalıdır.

b) Yakıt tankında yeterli yakıt bulunmalıdır. (Yakıt göstergesinden kontrol edilmelidir)

c) Tesisatın suyu tamam olmalıdır. (Hidrometreden kontrol edilmelidir.)

 

2) Isıtıcı ve brülör şalterleri çevrilmeli. (Ön ve son ısıtıcılar yakıtı ısıtmaya başlar.)

3) Yakıt ısınırken kuru ve temiz bir bezle fotosel camı silinmeli, brülörün tozu alınmalıdır.

4) Kazan termostatı dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalıdır.

5) Yakıtın ısınması sonucu brülör çalışmaya başlayınca alevin meydana gelmesi beklenir. Gözetleme deliğinden yanma odasına bakılarak hava ayar klapesi ile tam yanma ayarı yapılmalıdır.

6) Çalıştırılacak devridaim pompasının giriş ve çıkış vanaları açılmalı ve ana vana kapatılıp, pompaya yol verilmelidir.

7) Yanma bir kez daha yeniden kontrol edilmelidir.

8) Dış hava sıcaklığında değişmeler varsa termostat yeniden ayarlanmalı ve günlük yakışa devam edilmelidir.

9) Gece yatmadan önce duruma göre termostat düşük bir sıcaklığa (40-50 °C) ayarlanmalı veya brülör devridaim pompası kapatılmalı, ana yana açılmalıdır.

 

B- Tesisat Bakımı

 

1) Kazan dairesi ve bağlantı donanımın bakımı;

a) Kazan dairesi temiz ve düzenli bulundurulmalıdır.

b) Temizleme ve el aletleri sağlam, kullanışlı ve belli olan bir yerde, her an kullanmaya hazır tutulmalıdır.

c) Yakıt ve su borularındaki akıntı ve sızıntılar derhal giderilmelidir.

d) Tesisatın suyu hidrometreden devamlı kontrol edilerek varsa su eksilmesi sebebi aranıp, bulunmalı ve su eksilmesi durdurulmalıdır.

 

2) Kazanın, gaz kanallarının ve bacanın bakımı;

a) Kazanın ocak içi, duman boruları ve gaz kanalları en az haftada bir defa temizlenmelidir.

b) Kazanda meydana gelebilecek su sızıntıları derhal giderilmelidir.

c) Ocak içi zaman zaman, kontrol edilmeli (kırık, dök tuğla varsa onarılmalı) kül, kurum vs. temizlenmelidir.

d) Baca yılda en az bir defa temizlenmelidir.

 

3) Brülör ve yakım tesisinin bakımı;

a) Anayakıt deposunun (varsa günlük deponun) su ve tortu boşaltma vanası en az onbeş günde bir defa açılıp, biriken su ve tortu boşaltılmalıdır.

b) Ana depo çıkışında veya ısıtıcıda bulunan filtreler 3-4 günde bir defa mutlaka sökülüp mazotla yıkanarak temizlenmelidir. (Filtrelerin sökülmesinden önce giriş ve çıkış vanaları kapatılmalıdır.)

c) Brülör memesi 3-4 günde bir defa sökülmeli, mazotla yıkanarak temizlenmesidir. (Meme deliğini açmak için tel vs. kullanılmamalı. Mazot içinde çalkalamakla veya meme içine mazot doldurup parmakla basınca kolaylıkla açılır.)

d) Fotosel her gün temiz ve kuru bir bezle silinmelidir.

e) Elektrodların uçları haftada bir defa mazotla çok hafif batırılmış temiz bir bezle silinmeli ve aralığı kontrol edilip, gere kirse ayarlanmalıdır.

t) Türbülatör zaman zaman zift tutabilir, her gün kontrol edilerek bir metal parçasıyla (tornavida) temizlenip ayarlanmalıdır.

g) Yanma kafası zaman zaman kontrol edilmeli, varsa kurum ve zift temizlenmelidir.

h) Brülör yılda bir defa uzman bir teknisyene kontrol ettirilerek gerekli bakım, temizlik ve ayarları yapılmalıdır.

 

 

DİKKAT!!!

Brülörün bakımını yaparken şalteri kapamayı, yani elektriği kesmeyi unutmayınız!..

 

Eylül 1999